X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıYazılımIP Nedir?

IP Nedir?

IP, "Internet Protocol" (İnternet Protokolü) kısaltmasıdır. İnternet üzerindeki veri iletişiminde kullanılan bir numaralandırma sistemidir. IP adresleri, herhangi bir cihazın (bilgisayar, telefon, yazıcı, router vb.) İnternet üzerinde benzersiz bir tanımlayıcısıdır ve bu cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

IP adresleri, genellikle dört sayı dizisi (örneğin, 192.0.2.1) şeklinde ifade edilir. Her bir sayı, 0 ile 255 arasında bir değer alabilir. Bu adresler, IPv4 (Internet Protocol version 4) standardında kullanılan tipiktir. Ancak IPv6 (Internet Protocol version 6) gibi yeni nesil protokoller de giderek daha yaygın hale gelmektedir.

IP adresleri, veri paketlerinin doğru hedefe yönlendirilmesi için ağ üzerindeki cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir web sitesine erişim sağlamak istediğinizde, tarayıcınız o web sitesinin IP adresini çözer ve bu IP adresine bir istek gönderir. Bu sayede isteğiniz, doğru hedefe ulaşır ve web sitesinin sunucusu size yanıt verebilir.

IP Adresinizin Bölümleri

IP adresi, genellikle dört bölümden oluşur ve her bir bölüm 0 ile 255 arasında bir değer alır. Bu dört bölüm, nokta ile ayrılarak gösterilir. Örneğin, "192.0.2.1" gibi. Her bir bölüm, ağ cihazının belirli bir ağda veya alt ağda bulunduğunu belirtir.

Bir IP adresinin bölümleri şunlardır:

 1. Ağ Bölümü (Network Portion): Bu bölüm, bir ağın veya alt ağın tanımlayıcısını içerir. Ağ bölümü, ağ cihazının hangi ağda bulunduğunu belirtir ve genellikle bir ISP (Internet Service Provider - İnternet Servis Sağlayıcısı) tarafından atanır.

 2. Alt Ağ Bölümü (Subnet Portion): Bu bölüm, ağ içindeki alt ağların tanımlayıcısını içerir. Alt ağ bölümü, ağdaki alt ağların sınırlarını belirler ve alt ağ içindeki cihazların iletişimini sağlar.

 3. Sunucu Bölümü (Host Portion): Bu bölüm, belirli bir cihazın ağ üzerindeki benzersiz tanımlayıcısını içerir. Sunucu bölümü, ağ içindeki belirli bir cihazı belirtir ve cihazlar arasında doğrudan iletişimi sağlar.

 4. Yönlendirme Bölümü (Routing Portion): Bu bölüm, genellikle IP adresinin ağda yönlendirme için kullanıldığı durumlar için ayrılmıştır. Yönlendirme bölümü, ağ cihazlarının birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasını değil, ağ trafiğini yönlendirmek için kullanılır. Bu bölüm çoğu durumda sıfırdır veya tümü birlerden oluşur.

Bu bölümler, bir IP adresinin belirli bir ağ içindeki konumunu tanımlar ve iletişim sağlar.

Bir IP Adresinin Amacı Nedir?

Bir IP adresi (Internet Protokol adresi), bir bilgisayarın veya başka bir ağ cihazının internet üzerindeki kimliğini belirlemek için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcıdır. IP adresleri, internet üzerinde bilgi alışverişi yaparken gönderen ve alıcı cihazların birbirini tanıması için kullanılır.

IP adresleri, internet üzerinde veri paketlerinin yönlendirilmesi için temel bir bileşendir. Veri paketleri, kaynak ve hedef cihazlar arasında iletişim kurarken, bu IP adresleri üzerinden ilerlerler. IP adresleri, genellikle rakamlardan oluşan dört bölümden oluşur ve örneğin "192.168.1.1" gibi bir formatta gösterilir.

IP adresleri, internet üzerindeki iletişimi sağlamanın yanı sıra, ağdaki cihazların birbirlerini bulmasına ve iletişim kurmasına da olanak tanır. Bu nedenle, her cihazın benzersiz bir IP adresine sahip olması, internetin ve diğer ağların düzgün çalışmasını sağlar.

Statik IP’ler ve Dinamik IP’ler

Statik IP adresleri ve dinamik IP adresleri, internet üzerinde cihazların tanımlanması için kullanılan iki farklı IP adresi türüdür.

 1. Statik IP adresleri: Statik IP adresleri, bir cihaza kalıcı olarak atanmış olan sabit IP adresleridir. Bu adresler, genellikle ağa bağlı cihazların belirli bir tanımlayıcıya ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılır. Örneğin, bir web sunucusu veya e-posta sunucusu gibi hizmetlerin sağlanması için statik IP adresleri gereklidir. Statik IP adresleri, her zaman aynı kalır ve cihaz yeniden başlatıldığında veya ağ yapılandırması değiştirildiğinde değişmez.

 2. Dinamik IP adresleri: Dinamik IP adresleri, bir cihaza geçici olarak atanmış olan değişken IP adresleridir. Bu adresler, genellikle ev internet servis sağlayıcıları (ISP) veya mobil ağ operatörleri tarafından kullanılır. Her seferinde bir cihaz ağa bağlandığında, ISP veya ağ yönlendiricisi tarafından dinamik olarak atanmış bir IP adresi alır. Bu IP adresi, cihaz ağdan ayrıldığında veya ağ bağlantısı kesildiğinde başka bir cihaza atanabilir. Dinamik IP adresleri, ağda IP adreslerini daha etkin bir şekilde kullanmayı sağlar ve genellikle maliyet ve yönetim kolaylığı sağlar.

Her iki tür IP adresi de farklı kullanım senaryolarına ve gereksinimlere sahiptir. İşletmeler genellikle statik IP adreslerini tercih ederken, ev kullanıcıları ve küçük işletmeler genellikle dinamik IP adreslerini kullanır.

Ağ Protokolü (Network Protocol) Nedir?

Ağ protokolü, bilgisayar ağlarında iletişim kurmak için kullanılan belirli bir kural ve standartlar setidir. Ağ protokolleri, veri iletişimini yöneten, veri paketlerini nasıl oluşturulacağını, iletilip alınacağını ve işleneceğini belirleyen kuralları içerir.

Ağ protokolleri, bilgisayarlar arasında veri alışverişi yaparken kullanılan çeşitli işlevleri yönetir. Örneğin, veri paketlerinin yönlendirilmesi, iletilmesi, doğrulanması ve hedef cihaza teslim edilmesi gibi işlemler ağ protokollerinin sorumluluğundadır.

En yaygın kullanılan ağ protokolü, İnternet Protokolü (IP) olup, internet üzerinde veri iletişimini sağlar. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adı verilen bir ağ protokolü paketi, internet üzerinde veri iletimi için temel altyapıyı oluşturur.

Diğer popüler ağ protokolleri arasında Ethernet (LAN'lerde yerel iletişim için), HTTP (Hypertext Transfer Protocol - web sayfalarının iletimi için), FTP (File Transfer Protocol - dosya aktarımı için) ve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - e-posta iletimi için) bulunur.

Ağ protokolleri, ağ üzerinde veri iletişimini standartlaştırır ve uyumluluğu sağlar. Bu sayede farklı cihazlar ve ağlar arasında veri alışverişi yapılabilir ve iletişim sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

IP Adresleme Nasıl Çalışır?

IP adresi, internete bağlanan bir cihaza veya alana atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Her IP adresi, ‘192.168.1.1‘ gibi bir dizi karakterdir. Kullanıcılar tarafından okunabilen alan adlarını IP adreslerine çeviren DNS çözümleyicileri aracılığıyla, kullanıcılar bu karmaşık karakter dizisini ezberlemeden web sitelerine erişebilir. Her bir IP paketi, hem hedef adresinin hem de dönüş adresinin bir posta parçasına dahil edilmesi gibi, hem paketi gönderen aygıtın veya alan adlarının IP adresini hem de hedeflenen alıcının IP adresini içerecektir.

IP Yönlendirme Nasıl Çalışır?

IP yönlendirme, bir bilgisayar ağı üzerinde veri iletiminin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen bir süreçtir. Bu süreç, veri paketlerinin kaynak cihazdan hedef cihaza nasıl ulaştırılacağını belirler. İşte IP yönlendirmenin temel adımları:

 1. Veri Paketi Oluşturma: İletilecek veri, kaynak cihazda bir veri paketine dönüştürülür. Bu veri paketi, bir başlık ve yük içerir. Başlık, verinin kaynağı, hedefi ve diğer bilgileri içerir.

 2. Hedef IP Adresinin Belirlenmesi: Kaynak cihaz, hedef cihazın IP adresini belirler. Bu IP adresi, veri paketinin nereye gönderileceğini belirler.

 3. Yol Belirleme (Routing): Kaynak cihaz, hedef IP adresine ulaşmak için izleyeceği yolu belirler. Bu yol, birden fazla yönlendirici (router) üzerinden geçebilir. Her yönlendirici, bir sonraki adımın nereye olacağını belirleyen yönlendirme tablosunu kullanır.

 4. Veri Paketinin Yönlendiriciye Gönderilmesi: Veri paketi, belirlenen yola uygun olarak bir sonraki yönlendiriciye iletilir. Bu yönlendirici, veri paketinin ileriye doğru nasıl yönlendirileceğini belirler.

 5. Yönlendiriciden Yönlendiriciye İlerleme: Veri paketi, bir sonraki yönlendiriciye gönderilir. Bu işlem, hedefe doğru gidene kadar tekrarlanır. Her yönlendirici, veri paketini alır, hedefe doğru yönlendirir ve bir sonraki yönlendiriciye gönderir.

 6. Hedef Cihaza Ulaşma: Veri paketi, sonunda hedef IP adresine ulaşır. Hedef cihaz, veri paketini alır, içeriğini işler ve gerekli yanıtı oluşturur.

IP yönlendirme, veri iletimindeki temel adımlardan biridir ve internet üzerindeki iletişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Yönlendirme, veri paketlerinin kaynak ve hedef arasındaki en uygun yolu izlemesini sağlayarak verimliliği artırır.

 

 

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(11 defa görüntülendi. / 0 kişi faydalı buldu.)

Top