X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıGenelKişisel Verileri Koruma Kanunu (KVK...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve işleme faaliyetlerinden doğan hakların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir yasadır. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeleri, kişisel veri sahiplerinin haklarını, kişisel veri sorumlularının yükümlülüklerini ve denetim mekanizmalarını düzenler. Kanun, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini, doğru ve güncel olmasını, belirli amaçlar için işlenmesini, işleme faaliyetlerinin şeffaflığını, güvenliğini ve veri sahiplerinin haklarını korur.

KVKK'nın temel amaçları şunlardır:

 1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve bu ilkeleri uygulamak.
 2. Kişisel veri sahiplerinin haklarını güçlendirmek ve korumak.
 3. Kişisel verilerin işlenmesinden doğan riskleri azaltmak ve güvenliğini sağlamak.
 4. Kişisel veri sorumlularının yükümlülüklerini düzenlemek ve denetlemek.
 5. Kişisel verilerin uluslararası aktarımını düzenlemek ve denetlemek.

KVKK'nın kabul edilmesiyle birlikte, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sürecinde kurumlar ve işletmeler için belirli yükümlülükler ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, veri sorumluları kişisel veri işleme faaliyetlerini KVKK'ya uygun olarak yürütmek, veri sahiplerinin haklarını korumak ve KVKK tarafından belirlenen diğer yükümlülüklere uymakla yükümlüdürler.

KVKK'nın amacı, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin standartları yükseltmek, veri güvenliğini artırmak ve bireylerin kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu şekilde, bireylerin gizliliği ve veri güvenliği güvence altına alınarak dijital dünyada güvenilir bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Bireyler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Anlama Geliyor?

Bireyler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili haklarını ve güvencelerini sağlayan bir yasadır. KVKK'nın kabul edilmesiyle birlikte, bireylerin kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları ve bu verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve korunması sağlanmıştır.

KVKK, bireylerin kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları güçlendirmekte ve korumaktadır. Bu haklar arasında şunlar bulunur:

 1. Bilgilendirilme Hakkı: Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde korunduğu konusunda bireylerin bilgilendirilmesi hakkı vardır.

 2. Erişim Hakkı: Bireyler, kendileriyle ilgili kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiğini ve bu verilere kimlerin eriştiğini öğrenme hakkına sahiptir.

 3. Düzeltme ve Silme Hakkı: Bireyler, kişisel verilerinde yanlışlık veya eksiklik varsa bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilirler.

 4. İşleme Karşı Koyma Hakkı: Bireyler, kişisel verilerinin belirli amaçlarla işlenmesine karşı koyma hakkına sahiptirler, özellikle de verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda.

 5. Veri Taşınabilirliği Hakkı: Bireyler, kendi kişisel verilerini alıp başka bir sistem veya hizmete aktarma hakkına sahiptirler.

KVKK'nın amacı, bireylerin kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak ve bu verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamaktır. Bu sayede, bireylerin gizliliği ve veri güvenliği güvence altına alınarak dijital dünyada güvenilir bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Kişisel Sağlık Veriniz Değerlidir

Kesinlikle öyle! Kişisel sağlık verileri, bireylerin sağlık durumu, tıbbi geçmişi, tedavileri ve diğer sağlıkla ilgili bilgileri içerir. Bu veriler, kişisel ve hassas nitelikte olup, bireylerin gizliliği ve mahremiyeti için son derece önemlidir. İşte kişisel sağlık verilerinin neden değerli olduğuna dair bazı nedenler:

 1. Sağlık Bakımı İçin Hayati Önem: Kişisel sağlık verileri, bireylerin tıbbi geçmişi, hastalıkları, alerjileri, ilaçlar ve tedavileri gibi bilgileri içerir. Bu bilgiler, sağlık uzmanları tarafından doğru teşhis ve etkili tedavi planları yapmak için kullanılır.

 2. Tedavi ve Bakımın İyileştirilmesi: Kişisel sağlık verileri, sağlık hizmetleri ve tedavilerin iyileştirilmesi için önemli bir kaynaktır. Bu veriler, tıbbi araştırmalar, hastalık izleme ve halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılır.

 3. Acil Durumlarda Hayat Kurtarıcı Bilgiler: Kişisel sağlık verileri, acil durumlar veya kritik sağlık sorunları söz konusu olduğunda sağlık uzmanlarına ve acil servis ekiplerine hızlı ve doğru müdahale için gerekli bilgileri sağlar. Bu sayede, hayat kurtarıcı tedavilerin zamanında uygulanması mümkün olabilir.

 4. Hassas ve Mahrem Bilgiler: Kişisel sağlık verileri, bireylerin mahremiyeti ve gizliliği için son derece hassas bilgilerdir. Bu verilerin yetkisiz erişime veya kötüye kullanıma maruz kalması, ciddi sonuçlara yol açabilir ve kişisel hakları ihlal edebilir.

 5. Kişisel Karar Alma ve Kontrol: Kişisel sağlık verileri, bireylerin kendi sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tedavi seçeneklerine karar vermelerini sağlar. Bu, bireylerin kendi sağlık hizmetlerini yönetme ve kontrol etme yetilerini artırır.

Bu nedenlerden dolayı, kişisel sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşır. Sağlık verilerinin korunması, bireylerin güvenliği, mahremiyeti ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için kritik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda, sağlık kuruluşları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, kişisel sağlık verilerinin korunması için güçlü güvenlik önlemleri ve uygun veri koruma politikaları uygulamalıdır.

Veri İhlali Durumunda Ne Yapılmalı?

Veri ihlali durumunda alınması gereken adımlar, ihlalin boyutuna ve türüne bağlı olarak değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Durumu Değerlendirin: İlk adım olarak, olası bir veri ihlali tespit edildiğinde durumu hızla değerlendirmek önemlidir. İhlalin boyutu, etkilenen veri türleri ve ihlalin kökeni hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak gerekir.

 2. Olayı Bildirin: Veri ihlali durumunda, ilgili yasal düzenlemelere ve kuruluş içi politikalara uygun olarak, ihlal en üst düzey yöneticilere veya güvenlik ekibine bildirilmelidir. Ayrıca, yetkili kurumlar ve veri sahipleri de ihlalden haberdar edilmelidir.

 3. İhlalin Sınıflandırılması: İhlalin türü ve etkileri göz önüne alınarak, ihlalin ciddiyeti belirlenmelidir. Hangi verilerin etkilendiği, ihlalin ne zaman gerçekleştiği ve ne tür bilgilerin sızdırıldığı gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

 4. Etkilenen Veri ve Kullanıcıları Tespit Edin: Hangi verilerin ihlal edildiği ve hangi kullanıcıların etkilendiği tespit edilmelidir. Bu, etkilenen veri sahiplerine hızlı bir şekilde bilgilendirme yapılmasını sağlar.

 5. İhlal Kaynağını Tespit Edin ve Kapatın: İhlalin neden olduğu güvenlik açığı tespit edilmeli ve derhal kapatılmalıdır. Güvenlik açığı kapatılmadan önce, ihlalin başka hangi sistemlere veya verilere sızabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

 6. Etkileri Azaltın ve Zararları Sınırlayın: İhlalin etkilerini azaltmak ve zararları sınırlamak için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu, etkilenen verilerin geri alınması, hasarın giderilmesi ve etkilenen kullanıcılar için destek ve danışmanlık sağlanması gibi önlemleri içerebilir.

 7. Olayı İnceleyin ve Önlemler Alın: Veri ihlali nedenleri ve ihlali önlemek için alınabilecek önlemler üzerine ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır. İhlalin tekrarlanmasını önlemek için güvenlik politikaları ve prosedürler revize edilmeli ve güvenlik önlemleri güçlendirilmelidir.

 8. Yetkililere Bildirimde Bulunun: İlgili yasal düzenlemelere ve kuruluş içi politikalara uygun olarak, veri ihlali durumunda ilgili yetkililere resmi bildirim yapılmalıdır. Bu, veri koruma otoritelerine, düzenleyici kurumlara ve etkilenen bireylere yapılacak bildirimleri içerebilir.

Veri ihlali durumunda hızlı, etkili ve koordineli bir tepki, zararın en aza indirilmesine ve ihlalin sonuçlarının sınırlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, veri ihlali durumunda alınması gereken adımların önceden belirlenmiş ve kurumsal bir plan dahilinde uygulanması önemlidir.

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(11 defa görüntülendi. / 0 kişi faydalı buldu.)

Top