X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıGenelVeri Güvenliği Nedir

Veri Güvenliği Nedir

Veri güvenliği, bir kuruluşun veya bireyin sahip olduğu verilerin, yetkisiz erişim, değişiklik veya yok edilme gibi tehditlere karşı korunmasını sağlayan önlemleri ve uygulamaları içeren bir kavramdır. Veri güvenliği, hassas ve kişisel bilgilerin, ticari sırların, finansal verilerin ve diğer önemli bilgilerin korunmasını amaçlar. Temel olarak, veri güvenliği, verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerinde odaklanır. İşte veri güvenliğinin temel unsurları:

 1. Gizlilik: Veri gizliliği, yetkisiz kişilerin verilere erişimini önlemeyi amaçlar. Hassas bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması sağlanmalıdır. Bunun için, veriler şifrelenmeli, güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmalı ve erişim kontrolleri uygulanmalıdır.

 2. Bütünlük: Veri bütünlüğü, verilerin doğruluğunu, tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlar. Verilerin yetkisiz değişikliklere karşı korunması ve veri aktarımı sırasında bütünlüğünün korunması önemlidir. Bunun için, bütünlük denetimleri, veri doğrulama mekanizmaları ve güvenli veri depolama yöntemleri kullanılmalıdır.

 3. Erişilebilirlik: Veri erişilebilirliği, yetkili kullanıcıların verilere gerektiği gibi erişebilmesini sağlamayı amaçlar. Bunun için, uygun ağ altyapısı, yedekleme ve kurtarma planları, felaket kurtarma stratejileri ve kesintisizlik planları geliştirilmelidir.

 4. Güvenlik: Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişimden, kötü niyetli saldırılardan, bilgi sızıntılarından ve diğer güvenlik tehditlerinden korunmasını sağlamayı amaçlar. Güçlü güvenlik politikaları, güvenlik yazılım ve donanımları, güvenlik duvarları, güvenlik yedekleri ve güvenlik eğitimleri gibi önlemler alınmalıdır.

Veri güvenliği, bir organizasyonun veya bireyin itibarı, finansal durumu ve yasal uyumluluğu için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, veri güvenliği politikalarının ve uygulamalarının etkili bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması hayati öneme sahiptir.

Veri güvenliği türleri

Veri güvenliği, genellikle üç ana kategoriye ayrılabilir: Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Her bir kategori, verilerin belirli bir yönünü korumayı amaçlar. İşte veri güvenliği türlerinin genel olarak sınıflandırıldığı bu kategorilerin daha ayrıntılı açıklamaları:

 1. Gizlilik (Confidentiality): Veri gizliliği, hassas bilgilerin yetkisiz kişilerden korunmasını sağlamayı amaçlar. Bu, verilerin sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar veya sistemler tarafından erişilebilir olmasını sağlayarak gerçekleştirilir. Veri gizliliğinin sağlanması için şifreleme, kimlik doğrulama, erişim kontrolleri ve veri maskeleme gibi teknikler kullanılır. Örneğin, sağlık kayıtları, finansal bilgiler ve kişisel kimlik bilgileri gibi hassas veriler gizlilik prensiplerine tabidir.

 2. Bütünlük (Integrity): Veri bütünlüğü, verilerin doğruluğunu, tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlar. Bu, verilerin yetkisiz değişikliklerden, bozulmalardan veya hasarlardan korunmasını içerir. Veri bütünlüğünün sağlanması için, veri doğrulama, bütünlük denetimleri, hash fonksiyonları ve veri yedekleme gibi teknikler kullanılır. Örneğin, bir veri tabanının veri satırlarının ya da bir dosyanın içeriğinin değiştirilmediğinden emin olmak için bütünlük denetimleri yapılabilir.

 3. Erişilebilirlik (Availability): Veri erişilebilirliği, yetkili kullanıcıların gerektiği zaman ve yerde verilere erişebilmesini sağlamayı amaçlar. Bu, veriye erişimde herhangi bir aksaklığın veya kesintinin en aza indirilmesini içerir. Veri erişilebilirliğinin sağlanması için, yedekleme ve kurtarma planları, kesintisizlik planları, güçlü ağ altyapısı ve hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar) gibi teknikler kullanılır. Örneğin, bir web sitesinin sürekli olarak erişilebilir olması, erişilebilirlik prensiplerine uygundur.

Bu üç kategori, genel bir çerçeve sağlar ve veri güvenliği politikaları ve uygulamaları genellikle bu kategorilere dayanır. Her bir kategori, farklı teknikler ve önlemler gerektirebilir, ancak tümü birlikte, veri güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Güvenliğinin sağlanması gereken veri türleri

Veri güvenliğinin sağlanması gereken veri türleri, genellikle hassas, kişisel veya kurumsal bilgiler içeren verilerdir. Bu veri türleri, yetkisiz erişime, manipülasyona veya kötüye kullanıma karşı korunmalıdır. İşte güvenliğinin sağlanması gereken bazı önemli veri türleri:

 1. Kişisel Bilgiler: Bu tür veriler, bireylerle ilgili hassas bilgileri içerir. Örneğin, isimler, adresler, telefon numaraları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları, kimlik numaraları ve sağlık bilgileri gibi kişisel veriler, gizlilik ve güvenlik açısından korunmalıdır.

 2. Finansal Bilgiler: Banka hesapları, kredi kartı bilgileri, maliyetler, gelirler, borçlar ve diğer finansal bilgiler, hassas finansal verilerdir ve kötüye kullanılmaya karşı korunmalıdır. Finansal veri hırsızlığı ve dolandırıcılığı gibi tehditlerden korunmak için güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 3. Sağlık Bilgileri: Sağlık bilgileri, hasta kayıtları, tıbbi geçmişler, tedavi planları, ilaçlar ve diğer sağlıkla ilgili bilgileri içerir. Bu tür veriler, gizlilik ve uyumluluk gereksinimleri nedeniyle titizlikle korunmalıdır.

 4. Kurumsal Veriler: Kurumsal veriler, şirket içi bilgileri, müşteri listelerini, ürün bilgilerini, satış verilerini, iş planlarını ve diğer ticari sırları içerir. Bu veriler, rekabet avantajının korunması ve finansal kayıpların önlenmesi için güvenlik altına alınmalıdır.

 5. Hukuki ve Yasal Bilgiler: Anlaşmalar, yasal belgeler, sözleşmeler, mahkeme kararları ve diğer hukuki belgeler gibi hukuki ve yasal bilgiler, gizlilik ve bütünlük açısından korunmalıdır.

 6. Fikri Mülkiyet: Fikri mülkiyet haklarına sahip olanlar için, patentler, telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet bilgileri, yetkisiz erişime ve kötüye kullanıma karşı korunmalıdır.

Bu veri türleri, kuruluşların veya bireylerin itibarını, güvenilirliğini ve hukuki uyumluluğunu etkileyebilir, bu nedenle güvenliği sağlanmalıdır. Veri koruma yönetmelikleri ve standartları, bu tür verilerin nasıl korunması gerektiğini belirler ve bu gereksinimlere uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Veri güvenliğine karşı tehditler

Veri güvenliğine karşı çeşitli tehditler bulunmaktadır ve bu tehditler, verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehlikeye atabilir. İşte veri güvenliğine karşı yaygın tehditlerden bazıları:

 1. Bilgisayar Korsanları ve Saldırıları: Bilgisayar korsanları, bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak veya bilgi çalmak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu saldırılar, kötü amaçlı yazılım kullanımını içerebilir (virüsler, solucanlar, truva atları), ağ saldırıları (DDoS saldırıları, ağ kesme saldırıları), veri sızıntıları ve kimlik avı gibi taktikler.

 2. Veri Sızıntıları: Veri sızıntıları, hassas veya kişisel bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ifşa edilmesidir. Bu, veri hırsızlığı, iç tehditler, kötü amaçlı yazılım saldırıları veya güvenlik açıklarından kaynaklanabilir.

 3. Fiziksel Tehditler: Fiziksel tehditler, bilgisayar sistemlerini veya depolama cihazlarını fiziksel olarak zarara uğratmayı amaçlar. Bu, hırsızlık, yangın, su baskını, doğal afetler veya donanım arızaları gibi olayları içerebilir.

 4. İç Tehditler: İç tehditler, bir kuruluşun kendi çalışanları veya iç kullanıcıları tarafından oluşturulan güvenlik riskleridir. Bu, bilgiyi kötüye kullanma, bilgiyi ihlal etme veya kötü amaçlı etkinlikleri içerebilir.

 5. Güvenlik Açıkları: Yazılım veya donanım sistemlerindeki güvenlik açıkları, bilgisayar korsanlarının veya kötü niyetli kullanıcıların sistemlere erişim sağlamasına izin verebilir. Bu açıklar genellikle güncellenmemiş yazılım, zayıf şifreleme veya kötü yapılandırılmış ağlar gibi faktörlerden kaynaklanır.

 6. Yanlış Kullanım: Kullanıcı hataları veya yanlışlıkla yapılan işlemler, veri güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu, hassas bilgilerin yanlış adrese gönderilmesi, gereksiz erişim izinlerinin verilmesi veya yanlışlıkla veri silinmesi gibi durumları içerebilir.

Bu tehditlerin farkında olmak ve uygun güvenlik önlemlerini almak, veri güvenliğini sağlamak için önemlidir. Güçlü bir güvenlik politikası, güvenlik yazılımı ve donanımı, düzenli güncellemeler ve eğitim programları, veri güvenliğini artırmak için temel önlemlerdir.

Veri güvenliği teknolojileri

 

Veri güvenliği teknolojileri, verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için kullanılan çeşitli teknikler ve araçlar içerir. İşte veri güvenliği sağlamak için kullanılan bazı önemli teknolojiler:

 1. Şifreleme: Şifreleme, verilerin okunmasını veya anlaşılmasını engellemek için verileri dönüştürme işlemidir. Veriler, şifreleme algoritması kullanılarak şifrelenir ve sadece yetkili alıcılar tarafından doğru anahtarla çözülebilir. Tam disk şifrelemesi, dosya şifrelemesi, iletişim kanalı şifrelemesi ve veritabanı şifrelemesi gibi çeşitli şifreleme teknikleri kullanılır.

 2. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Kimlik doğrulama, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için kullanılan tekniklerdir. Bu, parola, biyometrik veri, tek kullanımlık kodlar veya çok faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemleri içerir. Yetkilendirme ise, kimlik doğrulaması başarılı olduktan sonra kullanıcının neye erişebileceğini belirler.

 3. Firewall: Güvenlik duvarı (firewall), ağ trafiğini izleyen ve istenmeyen veya tehlikeli trafiği engelleyen bir güvenlik cihazıdır. Firewall, ağa giriş ve çıkış noktalarında veya iç ağda konumlandırılabilir ve güvenlik politikalarına uygun olarak yapılandırılabilir.

 4. Antivirüs ve Antimalware Yazılımları: Antivirüs ve antimalware yazılımları, kötü amaçlı yazılımları (virüsler, solucanlar, truva atları, casus yazılımlar vb.) tespit eder ve temizler. Bu yazılımlar, bilgisayar sistemlerini ve ağları kötü amaçlı yazılımlardan korumak için kullanılır.

 5. Güvenlik Protokolleri ve Standartları: Çeşitli güvenlik protokolleri ve standartları, veri iletimi ve depolama süreçlerinde güvenliği sağlamak için kullanılır. Örneğin, SSL/TLS gibi iletişim protokolleri, PCI DSS gibi ödeme kartı güvenliği standartları ve HIPAA gibi sağlık verileri güvenliği standartları gibi.

 6. Güvenlik Yazılımı Güncellemeleri: Güvenlik yazılımı (antivirüs, güvenlik duvarı, antimalware vb.) düzenli olarak güncellenmelidir. Bu güncellemeler, yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için yazılımın veritabanlarını ve imzalarını günceller.

 7. Günlük Kayıtları ve İzleme: Sistem ve ağ günlük kayıtları, potansiyel güvenlik tehditlerini tespit etmek ve izlemek için önemlidir. Günlükler, sisteme erişen kullanıcıları, yapılan işlemleri ve ağ trafiğini izler.

Bu teknolojilerin yanı sıra, eğitim ve farkındalık programları, güvenlik politikaları ve prosedürleri gibi önlemler de veri güvenliğini artırmak için önemlidir. Birleşik bir güvenlik stratejisi, veri güvenliğini korumak için en etkili yaklaşımdır.

Yasal düzenlemeler ve uyumluluk

Yasal düzenlemeler ve uyumluluk, bir organizasyonun veya bireyin, veri güvenliği ve gizliliği konusunda belirlenmiş standartlara ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamasını gerektirir. Bu düzenlemeler ve uyumluluk gereklilikleri, genellikle hassas verilerin korunması, kişisel gizlilik haklarının güvence altına alınması ve güvenliği sağlamak için belirli standartları içerir. İşte yaygın olarak bilinen bazı yasal düzenlemeler ve uyumluluk gereklilikleri:

 1. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR): GDPR, Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için belirli standartları belirler. GDPR, kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasıyla ilgili şeffaflık, güvenlik ve kullanıcı haklarına odaklanır.

 2. California Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA): CCPA, California'da yaşayan tüketicilerin kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasıyla ilgili şeffaflık, kontrol ve güvenlik standartlarını belirler. Bu yasa, tüketicilere kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlamayı amaçlar.

 3. Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Sorumluluğu Yasası (HIPAA): HIPAA, sağlık bilgilerinin gizliliğini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlükte olan bir yasadır. HIPAA, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık bilgilerini işleyen diğer kuruluşlar için belirli güvenlik ve gizlilik standartları belirler.

 4. Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS): PCI DSS, kredi kartı işlemlerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ödeme kartı işlemleriyle ilgilenen işletmelerin (örneğin, perakendeciler, restoranlar, e-ticaret siteleri) belirli güvenlik önlemlerini uygulamasını gerektirir.

 5. Sarbanes-Oxley Yasası (SOX): SOX, kamu şirketlerinin finansal raporlama ve iç kontrol süreçlerini düzenleyen bir yasadır. Bu yasa, şirketlerin finansal verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak için belirli iç kontrol önlemlerini uygulamasını gerektirir.

Bu yasal düzenlemeler ve uyumluluk gereklilikleri, belirli sektörlerde veya belirli coğrafi bölgelerde iş yapan kuruluşlar için geçerlidir. Bunlar, veri güvenliği ve gizliliği konusunda standartları yükseltmeyi ve kullanıcıların haklarını korumayı amaçlar. Kuruluşların bu düzenlemelere uyumluluğu sağlaması ve belirtilen standartlara uygunluk göstermesi, yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini ve potansiyel cezalardan kaçınmalarını sağlar.

 

 
 
 
 
 

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(8 defa görüntülendi. / 0 kişi faydalı buldu.)

Top